بررسی صنعت پلیمر با تاکید بر نقش pvc در صنعت و زندگی

بررسی صنعت پلیمر با تاکید بر نقش pvc در صنعت و زندگی

دانلود پایان نامه پلیمر
پلیمریزاسیون
صنایع اکستروژن
دانلود پایان نامه نقش pvc در صنعت و زندگی
بررسی صنعت پلیمر با تاکید بر نقش pvc در صنعت و زندگی
دانلود پایان نامه صنایع
دانلود پایان نامه مهندسی صنایع

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته صنایع

بررسی صنعت پلیمر با تاکید بر نقش pvc در صنعت و زندگی

 

چکیده

علیرغم گسترش روزافزون واحدهای تولیدی محصولات پلاستیکی در سالهای اخیر و توسعه صنایع پتروشیمی هنوز کمبود اطلاعاتی خصوصا به زبان فارسی در صنعت پلاستیک کاملا مشهود و محسوس می باشد مضافا اینکه تقریبا کلیه منابع اطلاعاتی قابل دسترس نیز به زبان اصلی بوده که صرفا جهت استفاده طیف خاصی از علاقمندان می باشد و برای سایر علاقمندان بویژه تولیدکنندگان هنوز تجربه تنها راه گردآوری اطلاعات و پیشرفتهای فنی محسوب می گردد.فقدان و یا کمبود منابع اطلاعاتی به زبان فارسی از یکطرف و ارتباط ضعیف دانشگاهها و مراکز تولیدی و نیز اشاعه فرهنگ کپی سازی محصولات و اصطلاحات فنی کشورهای صنعتی پیشرفته از طرف دیگر مهمترین عواملی بوده اند که موجبات ایجاد خلاء علمی – عملی موجود و نهایتا دوگانگی در زبان مشترک دانشگاه و صنعت را فراهم ساخته و باعث بوجود آمدن تئوری محض دانشگاهی و تجربه محض کارگاهی گردیده اند .

 

این پروژه  در بخش اول مروری بر صنعت مهم پلیمر و پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن و دستگاههای مربوط را خواهیم داشت و در بخش دوم اهمیت ونقش مهم pvc در صنعت و زندگی روزمره را بررسی می کنیم .

 

در فصل نخست به معرفی وبررسی فرآیندهای گوناگون تولید پی وی سی پرداخته شده است .نرم کننده ، پایدار کننده ، روان کننده ، پرکننده ، رنگینه و… مواد افزودنی گوناگونی هستند که به میزان کم در آمیزه های پی وی سی مصرف می شوند . در فصل دوم به یکایک مواد یاد شده و نقش کاربردی هر کدام اشاره شده است .فصل سوم حاوی ویژگی ها و عوامل تعیین کننده در فرآورده های پی . وی . سی مثل : استحکام کششی ، پایداری حرکتی و نوری و انعطاف پذیری می باشد و آگاهی از این عوامل امکان تولید محصولی با کیفیت مناسب از پی . وی . سی را میسر می سازد .قیمت آمیزه های پی . وی . سی در فصل چهارم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .فصل پنجم ، دربرگیرنده فرمولاسیون های مختلف از محصولات پی . وی . سی است که می تواند برای دست درکاران و صاحبان این صنعت سودمند باشد .مهمترین تولیدکنندگان جهانی پی . وی . سی به منظور آگاهی بیشتر خوانندگان ، در فصل ششم معرفی شده اند .

 

 

 

کلمات کلیدی:

پلیمر

پلیمریزاسیون

صنایع اکستروژن 

نقش pvc در صنعت و زندگی

 

 

 

فهرست مطالب

چكیده     1

مقدمه    3

 

بخش اول : پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن

فصل اول : پلیمرها به زبان ساده 

1- تعریف    9

1-1 تهیه پلیمرها    9

2-1 روش های تولید پلیمرها    9

1-2-1 پلیمریزاسیون زنجیره ای    10

2-2-1 پلیمریزاسیون تقطیری یا تراکمی    10

3-2-1 پلیمریزاسیون مرحله ای    10

3-1 بافت ساختمانی پلیمرها    11

1-3-1 ماکرومولکولهای خطی    11

2-3-1 ماکرومولکولهای مشبک    11

4-1 تقسیم بندی پلیمرها    12

1-4-1 ترموپلاستها    12

2-4-1 الاستومرها    12

3-4-1 ترموپلاستها    13

4-4-1 ترموپلاستهای الاستومر    13

5-1 تغییر فاز پلیمرها در برابر افزایش دما     13

 

فصل دوم : طرز شناسایی پلیمرها    

2- مقدمه    16

1-2 شکل ظاهری    16

2-2 جرم مخصوص ماده پلیمری    17

3-2 اثر حلال های شیمیایی    18

4-2 اثر گرمایی    19

5-2 تعیین مقدار PH    20

6-2 اشتعال با شعله    21

 

فصل سوم : روشهای آماده سازی مواد پلیمری  

3- مقدمه    25

1-3 آسیاب کردن     25

2-3 مخلوط سازی    27

1-2-3 همزن ها    27

2-2-3 خمیرزن ها    27

3-2-3 مخلوط کننده ها    29

3-3 رطوبت زدایی (خشک کردن)    30

 

فصل چهارم : اکسترودرها  

4- اکسترودر کردن    32

1-4 تعریف     32

1-1-4 اکسترودرهای خمیری کننده    33

2-4 مارپیچ اکسترودر    35

3-4 انواع مارپیچ ها    36

4-4 اکسترودرهای خمیری کننده با مارپیچ سه منطقه ای (ESE-ZG)     

1-4-4 گذرگاهها و عملکرد آنها    38

1-1-4-4 قیف تغذیه ای    38

2-1-4-4 منطقه تغذیه    39

3-1-4-4 منطقه تراکم (یا تبدیل)    40

4-1-4-4 منطقه خروجی یا مترینگ    41

2-4-4 شاخص کار اکسترودرهای یک مارپیچه    41

3-4-4 نقطه کار اکسترودرهای یک مارپیچه    42

5-4 نقاط ضعف اکسترودرهای یک مارپیچه    42

1-5-4 درجه انتقال ماده     42

2-5-4 تشکیل پروفیل فشار    43

6-4 اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه فشاری (ESE-ZN)     43

7-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه صاف و منطقه تغذیه فشار    45

1-7-4 عمق کانال    45

2-7-4 پروفیل فشار    46

3-7-4 قطعات کمکی مارپیچ ها    46

8-4 اکسترودرهای یک مارپیچه گازدار (Vent-Extruder).    47

9-4 اکسترودرهای دو مارپیچه (DSE).    49

1-9-4 مارپیچ های اکسترودرهای دو مارپیچه    50

1-1-9-4 جهت گردشی مارپیچ ها    50

2-1-9-4 قرارگیری مارپیچ ها نسبت به یکدیگر    51

3-1-9-4 مشخصات هندسی مارپیچ ها    52

2-9-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه(ESE) و دو مارپیچه (DSE)    53

1-2-9-4 دمای ماده پلیمری    53

2-2-9-4 شاخص انتقال    53

3-2-9-4 ساخت پروفیل فشار    54

 

فصل پنجم : تکنولوژی صنایع اکستروژن  

 5- صنایع اکستروژن     55

1-5 لوله های پلیمری    55

1-1-5 تجهیزات خطوط تولید لوله های پلاستیکی    57

1-1-1-5 قالب های اکسترودر    57

2-1-1-5 سیستم های کالیبراسیون    58

1-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر داخلی    59

2-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر خارجی     59

3-2-1-1-5 افزایش فشار داخل لوله     60

4-2-1-1-5 سیستم کالیبراسیون واکئوم    61

3-1-1-5 دستگاه کشش یا انتقال لوله    62

2-1-5 لوله های خرطومی    63

3-1-5 پروفیل     64

2-5 فیلمهای پلیمری    64

1-2-5 دستگاههای تولید فیلم دمشی یا blown film machine    66

1-1-2-5 قالب اکسترودر فیلم های دمشی     67

2-1-2-5 خنک سازی فیلم های دمشی    68

3-1-2-5 وسایل و سیستم های خنک کننده فیلم های دمشی    69

       2-2-5 آلیاژ سازی پلیمرها    70

3-5 روشهای دیگر اکستروژنی    71

1-3-5 کابل سازی یا پوشش کاری حلقوی    71

2-3-5 دانه یا گرنول سازی    72

3-3-5 تولید نخ – الیاف و تورهای پلاستیکی    74

1 -3-3-5 تولید نخ و الیاف نساجی    74

2-3-3-5 تولید تورهای لوله یی پلاستیکی    74

 

 بخش دوم : P.V.C   

فصل اول : پی .وی.سی چیست و چگونه تولید می شود     76

1-    فرآیندها    76

1-1    فرآیند تعلیقی    76

2-1 فرآیند امولسیونی    77

3-1 فرآیند توده ای    78

4-1 فرآیند محلول    78

 

فصل دوم : پی.وی.سی و مواد افزودنی        

2-    مواد ا فزودنی    79

1-2    نرم کننده ها    80

1-1-2 انواع فتالات     82

2-1-2 انواع دی استر الیفاتیک    83

3-1-2 انواع فسفات     85

4-1-2 انواع اپوکسی    85

5-1-2 نرم کننده های پلیمری    85

6-1-2 نرم کننده های ویژه    86

2-2 پایدار کننده ها    86

1-2-2 پایدار کننده های قلع     86

2-2-2 پایدارکننده های باریم/کادمیوم و باریم /کادمیوم/روی    88

3-2-2 پایدارکننده های سرب    88

4-2-2 پایدارکننده های غیر سمی    89

3-2 روان کننده ها    89

4-2 پرکننده ها    92

1-4-2 کربنات کلسیم    92

2-4-2 سیلیکات و سیلیکا    93

3-4-2 سولفات باریم    94

4-4-2 هیدروکسید آلومینیم    94

5-4-2 الیاف شیشه     96

6-4-2 دوده     95

7-4-2 خاک اره     95

5-2 اصلاح کننده های ضربه پذیری    95

1-5-2 آمیزه پودر    95

2-5-2 آمیزه مذاب    95

3-5-2 پلیمریزاسیون پیوندی    95

6-2 مواد کمک فرآیند    97

1-6-2 فرآیند اکستروژن     98

2-6-2 فرآیند قالب گیری تزریقی    99

3-6-2 فرآیند کلندرکاری    99

4-6-2 فرآیند قالب گیری دمشی    99

5-6-2 فرآیند شکل دهی حرارتی    101

7-2 مواد اسفنجی کننده    101

8-2 رنگینه ها    102

1-8-2 رنگدانه ها    102

2-8-2 جوهرها    102

3-8-2 رنگینه های ویژه    102

1-3-8-2 رنگدانه های صدفی     103

2-3-8-2 رنگدانه های فلزی    103

3-3-8-2 رنگدانه های فلوئورسان    103

4-3-8-2 رنگدانه های فسفرسان     103

 

فصل سوم : فرآورده های تولید شده از پی.وی.سی چه ویژگی هایی دارند  

3-    ویژگی های فرآورده های پی.وی.سی    104

1-3    سختی    104

2-3 استحکام کششی    105

3-3 بازدهی نرم کننده    105

4-3 افزایش طول نهایی    105

5-3 انعطاف پذیری در دمای اندک     106

6-3 دوام نرم کننده در آمیزه     106

7-3 پایداری حرارتی    107

8-3 پایداری نوری    107

9-3 سمیت    108

10-3 مقاومت شیمیایی    108

11-3 مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری    108

12-3 آتش گیری (اشتعال پذیری)    109

13-3 ویژگی های الکتریکی    109

 

فصل چهارم : بررسی اقتصادی قیمت آمیزه    

 

فصل پنجم

1-5 فرمولاسیون پی.وی.سی نرم و سخت (روش عملی)    112

1-1-5 لوله (در ساختمان سازی)    114

2-1-5 لوله (در آب رسانی)    114

3-1-5 لوله (در فاضلاب)     114

4-1-5 لوله (در تراکم هوا و خلا)    114

5-1-5 لوله (درگاز رسانی)    114

6-1-5 لوله (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)    115

7-1-5 انواع لوله نرم و انعطاف پذیر (پی.وی.سی نرم)    115

2-5 پروفیل    116

1-2-5 فیلم و ورق (سخت)    117

2-2-5 فیلم و ورق (در ساختمان سازی)    117

3-2-5 فیلم و ورق (در بسته بندی)    117

4-2-5 فیلم و ورق (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)     117

5-2-5 سایر موارد استفاده     117

6-2-5 ورق و فیلم نرم    117

3-5 صنایع تولید کفش    118

4-5 اسفنج پی.وی.سی     118

5-5 الیاف روکش شده     118

6-5 انواع روکش پی.وی.سی    119

7-5 بطری سازی    120

8-5 کاربرد پی.وی.سی در پزشکی    120

9-5 پی.وی.سی و خودروسازی    121

 

فصل ششم : تولید کنندگان جهانی پی.وی.سی    

منابع    136

 

پاورپوینت اسید لاکتیک و کاربرد آن در ورزش ( ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی)

پاورپوینت اسید لاکتیک و کاربرد آن در ورزش ( ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی) کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت اسید لاکتیک و کاربرد آن در ورزش پاورپوینت اسید لاکتیک و کاربرد آن در ورزش اسید لاکتیک و کاربرد آن…

حل عددی جابجایی اجباری جریان سیال غیر نیوتنی در یک کانال قائم با شرایط مرزی حرارتی متفاوت

حل عددی جابجایی اجباری جریان سیال غیر نیوتنی در یک کانال قائم با شرایط مرزی حرارتی متفاوت کانال قائم جریان سیال غیر نیوتنی جابجایی اجباری انتقال حرارت بصورت جابجایی اجباری شرایط مرزی حرارتی متفاوت حل عددی جابجایی اجباری جریان سیال…

دانلود پرسشنامه استاندارد خودپنداره ساراسوت

دانلود پرسشنامه استاندارد خودپنداره ساراسوت کلمات کلیدی : پرسشنامه خودپنداره دانلود پرسشنامه خودپنداره پرسشنامه استاندارد خودپنداره پرسشنامه خودپنداره ساراسوت دانلود پرسشنامه خودپنداره ساراسوت ابعاد پرسشنامه خودپنداره ساراسوت رفتن به سایت اصلی تفسیر پرسشنامه ی خودپنداره ی ساراسوت (SCQ) این پرسشنامه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی 67 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی 67 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری مدیریت منابع انسانی پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت منابع انسانی پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت منابع انسانی دانلود…

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان سرمایه اجتماعی سرمایه ساختاری سرمایه شناختی سرمایه ارتباطی مدیریت دانش عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش دانلود پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مسیر شغلی یا كارراهه

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مسیر شغلی یا كارراهه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مسیر شغلی مبانی نظری مسیر شغلی پیشینه تحقیق مسیر شغلی پیشینه داخلی مسیر شغلی پیشینه خارجی مسیر شغلی پیشینه پژوهش مسیر شغلی…

حذف یون ها و فلزات سنگین از آب شهری با ترکیب مزوپوری SBA-15

حذف یون ها و فلزات سنگین از آب شهری با ترکیب مزوپوری SBA-15 حذف یونها سنگین از آب شهری حذف فلزات سنگین از آب شهری ترکیب مزوپوری SBA15 برای حذف یونها سنگین ترکیب مزوپوری SBA15 برای حذف فلزات سنگین ارائه…

حقوق شهروندی در حکومت اسلامی با تاکید بر کرامت انسانی

حقوق شهروندی در حکومت اسلامی با تاکید بر کرامت انسانی کرامت انسانی حقوق شهروندی حقوق شهروندی در دین اسلام حقوق شهروندی در حکومت اسلامی با تاکید بر کرامت انسانی دانلود مقاله رشته حقوق رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته…

مبانی نظری ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران

مبانی نظری ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران رضایت زناشویی رضایت زناشویی در پرستاران مبانی نظری رضایت زناشویی نقش رضایت زناشویی در استحکام بنیان خانواده بررسی میزان رضایت زناشویی در پرستاران مبانی نظری رضایت زناشویی در…

 • بررسی ارتباط هوش سازمانی و استرس شغلی کارمندان
 • بررسی ارتباط هوش سازمانی و استرس شغلی کارمندان کلمات کلیدی : پایان نامه هوش سازمانی پایان نامه استرس  شغلی هوش سازمانی کارکنان تحقیق استرس شغلی کارکنان مدل ها و نظریه های هوش سازمانی مدل ها و نظریه های استرس  شغلی…

 • انسان، جامعه و دستاورد حاصل از تعامل این دو
 • انسان، جامعه و دستاورد حاصل از تعامل این دو الگوهای اجتماعی تعامل انسان و جامعه دانلود مقاله انسان، جامعه و دستاورد حاصل از تعامل این دو ویژگی های اساسی انسانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل…

 • ماشین‌ بردار پشتیبان
 • ماشین‌ بردار پشتیبان SVM طبقه بندی داده ها ماشین‌ بردار پشتیبان مدلسازی رفتار نرم افزار سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه مهندسی نرم افزار fileina فروشگاه ساز…

 • دانلود پرسشنامه ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
 • دانلود پرسشنامه ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی کلمات کلیدی : پرسشنامه رهبری مالی پرسشنامه ارتقاء رهبری مالی پرسشنامه سبک های رهبری پرسشنامه سبک های نوین رهبری مالی پرسشنامه ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رفتن به سایت اصلی معرفی…

 • پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش
 • پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش پرسشنامه اعتماد سازمانی پرسشنامه اعتماد سازمانی رابینز پرسشنامه اعتماد سازمانی اسکات پرسشنامه اعتماد سازمانی رودر پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران پرسشنامه اعتماد سازمانی مایر پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان…

 • یك الگوریتم جدید پیش بینی با استفاده از كوانتیزاسیون خطا در فیلتروفقی RLS
 • یك الگوریتم جدید پیش بینی با استفاده از كوانتیزاسیون خطا در فیلتروفقی RLS كوانتیزه كردن خطا كاهش نویز ردیابی وسیلة نقلیه RLS رفتن به سایت اصلی

 • قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل
 • قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل پایان نامه مهدورالدم مهدورالدم بودن مقتول اعتقاد به مهدورالدم بودن مهدورالدم در قانون جدید مهدورالدم در قانون مجازات 92 اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول مهدورالدم در…

 • پروپوزال بررسی وضعیت اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات و تصمیم گیری براساس آن برای پرداخت تسهیلات به مشتریان
 • پروپوزال بررسی وضعیت اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات و تصمیم گیری براساس آن برای پرداخت تسهیلات به مشتریان مدیریت ریسک اعتباری شاخص های انتخاب متقاضیان معتبر تسهیلات اعتباری پارامترهای موثر در انتخاب متقاضیان معتبر تسهیلات اعتباری کاهش احتمال عدم باز پرداخت…

 • بررسی موقعیت سازمانهای غیردولتی زیست محیطی در ایران و نقش آنها در وضعیت موجود
 • بررسی موقعیت سازمانهای غیردولتی زیست محیطی در ایران و نقش آنها در وضعیت موجود سازمان های غیردولتی هنجارهای زیست محیطی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی نقش سازمانهای غیردولتی زیست محیطی دانلود پایان نامه رشته محیط زیست بررسی موقعیت سازمانهای غیردولتی زیست…

 • رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان
 • رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان سطح سواد جهت گیری خودکارآمدی دانش آموزان جهت گیری مذهبی و سواد والدین بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان شهر ملکان…

 • پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران
 • پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران استانداردهای حسابداری ایران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران شامل 32 فایل پاورپوینت قابل ویرایش مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان   1نحوه ارائه صورتهای مالی 2صورت جریان وجوه نقد 3درآمد عملیاتی 4(ذخایر,بدهیهای احتمالی و…

 • بررسی عوامل ابهام و غرر در معامله و نحوه رفع آن از مورد معامله
 • بررسی عوامل ابهام و غرر در معامله و نحوه رفع آن از مورد معامله غرر در مبيع غرر در ثمن غرر در معامله ارکان غرر در معامله غرر در شرط معامله پایان نامه غرر در معامله چگونگی رفع غرر از…

 • پروژه پایانی مهندسی برق با عنوان ایمنی در برق
 • پروژه پایانی مهندسی برق با عنوان ایمنی در برق برق گرفتگی ایمنی در برق ایمنی در برق فشار قوی ارزیابی ریسک برق گرفتگی تاثیرات جریان برق بر موجودات شناسایی خطرات برق گرفتگی دانلود پایان نامه ایمنی در برق دانلود پایان…

 • تحلیل انواع افزودنی روی خاصیت و پروسه پی وی سی
 • تحلیل انواع افزودنی روی خاصیت و پروسه پی وی سی دانلود پایان نامه پی وی سی افزودنیهای فرایند PVC افزودنیهای خواص PVC دانلود پایان نامه رشته صنایع تحلیل انواع افزودنی روی خاصیت و پروسه پی وی سی رفتن به سایت…

 • تاثیر اعتماد به نفس در میزان كسب تمركز حواس
 • تاثیر اعتماد به نفس در میزان كسب تمركز حواس حواس پرتی اعتماد به نفس كسب تمركز حواس دانلود مقاله تاثیر اعتماد به نفس در میزان كسب تمركز حواس عوامل مؤثر در ایجاد اعتماد به نفس عوامل موثر روان‌شناختی در تمركز…

 • پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بانک
 • پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بانک پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان بانک پرسشنامه رضایت شغلی کارمندان بانک خرید پرسشنامه رضایت شغلی پرسشنامه معتبر رضایت شغلی پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان دانلود پرسشنامه رضایت شغلی jdi…

 • پرسشنامه استعداد خستگی شغلی و بررسی ابعاد آن با روایی و پایایی
 • پرسشنامه استعداد خستگی شغلی و بررسی ابعاد آن با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه وادانویچ و کاس پرسشنامه استعداد خستگی شغلی پرسشنامه استعداد خستگی شغلی کارکنان دانلود پرسشنامه استعداد خستگی شغلی پرسشنامه استاندارد استعداد خستگی شغلی پرسشنامه ابعاد…

 • بررسی تطبیقی و مقایسه ای زیبایی از منظر ارسطو و افلاطون
 • بررسی تطبیقی و مقایسه ای زیبایی از منظر ارسطو و افلاطون ادراک حسی زیبایی‌شناسی ارسطو زیبایی‌شناسی افلاطون بررسی زیبایی از منظر ارسطو و افلاطون مفهوم زیبایی تاریخچه زیبایی‌شناسی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل دانلود…

 • ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب سازمان تامین اجتماعی با DEA
 • ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب سازمان تامین اجتماعی با DEA ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی  با DEA ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها پایان نامه ارزیابی…

 • پرسشنامه بررسی عملکرد صادرات سنگ و راهکارهای افزایش صنایع
 • پرسشنامه بررسی عملکرد صادرات سنگ و راهکارهای افزایش صنایع پرسشنامه صادرات سنگ پرسشنامه راهکارهای افزایش صادرات سنگ پرسشنامه عملکرد صادرات سنگ رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی عملکرد صادرات سنگ و راهکارهای افزایش صنایع ازنا و الیگودرز  …

 • پاورپوینت اعتبارات اسنادی
 • پاورپوینت اعتبارات اسنادی کلمات کلیدی : پاورپوینت اعتبارات اسنادی تحقیق اعتبارات اسنادی اعتبارات اسنادی تعریف اعتبارات اسنادی مزایای اعتبارات اسنادی طرفین اعتبارات اسنادی فرآیند خرید کالا از طریق اعتبارات اسنادی انواع اعتبارات اسنادی از نظر تعهد وثبات تقیسم بندی اعتبارات…

 • مبانی نظری ارزیابی اثرات شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی دانشجویان
 • مبانی نظری ارزیابی اثرات شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی دانشجویان کلمات کلیدی : مبانی نظری شبکه های اجتماعی مجازی مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی نقش شبکه های اجتماعی مجازی نظریه های شبکه های اجتماعی مجازی آسیب های شبکه…

 • پرسشنامه ارزیابی رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژی های منابع انسانی
 • پرسشنامه ارزیابی رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژی های منابع انسانی پرسشنامه شایستگی های منابع انسانی پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی پرسشنامه ارزیابی شایستگی های منابع انسانی پرسشنامه ارزیابی استراتژی های منابع انسانی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته…

 • اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst - dmt
 • اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst - dmt تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst - dmt رفتن به سایت اصلی اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و…

 • مبانی نظری تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری
 • مبانی نظری تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری مبانی نظری محاسبات ابری مبانی نظری رایانش ابری دانلود مبانی نظری رایانش ابری مبانی نظری امنیت در رایانش ابری شناسایی بدافزارها در محیط محاسبات ابری مبانی نظری تشخیص و ردیابی…

 • جرایم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه و بررسی علل آنها
 • جرایم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه و بررسی علل آنها عوامل بزهکاری اطفال کار تحقیقی بزهکاری اطفال پایان نامه بزهکاری اطفال عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه بزهکاری اطفال در حقوق ترکیه مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی 5
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی 5 مبانی نظری اضطراب اجتماعی ادبیات نظری اضطراب اجتماعی چارچوب نظری اضطراب اجتماعی فصل دوم پایان نامه اضطراب اجتماعی دانلود مبانی نظری اضطراب اجتماعی پیشینه اضطراب اجتماعی پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی پیشینه داخلی…

 • بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران
 • بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران مدیریت ریسک ریسک نقدینگی تجزیه و تحلیل کانونی مدیریت دارایی و بدهی ترکیب داراییبدهی بانک‌ها دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران دانلود پایان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 7
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 7 مبانی نظری فرهنگ سازمانی چارچوب نظری فرهنگ سازمانی پیشینه فرهنگ سازمانی پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی پیشینه خارجی فرهنگ سازمانی پیشینه داخلی فرهنگ سازمانی تاريخچه فرهنگ سازماني تاریخچه فرهنگ…

 • بررسی مدل های مدیریت کیفیت در خدمات با نگاهی بر مدل کیفیت در پلیس
 • بررسی مدل های مدیریت کیفیت در خدمات با نگاهی بر مدل کیفیت در پلیس مدل کیفیت در پلیس مدل های مدیریت کیفیت مدل های مدیریت کیفیت جامع انواع مدل های مدیریت کیفیت انواع مدل های کیفیت خدمات انواع مدل های…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *